Popis konstrukčního systému: Basik 2023

Vnější stěna

Skladba stěny (od exter. strany):

 • silikon-silikátová termofasáda s vyztužující sítí v barevném provedení 1,5 mm zrno
 • 140 mm minerální fasádní isolační deska 
 • OSB 12 mm
 • nosná dřevěná KVH konstrukce bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem 120x40 mm
 • tepelná izolace 120 mm svisle kladená
 • parozábrana (PE - fólie 0.2 mm)
 • instalační dřevěná KVH konstrukce 6éx40 mm
 • rigistabil 12,5mm (do koupelny a WC vodovzdorný)
 • celková šířka d = 320 mm

Součinitel prostupu tepla  U = 0,15 W/m2K

Nosná příčka

 • rigistabil 12,5 mm oboustranně (do koupelny a WC  vlhkuvzdorný)
 • cementoštěpková deska 25 mm oboustranně - zvuk.izol. *(příplatková položka)
 • nosná dřevěná KVH konstrukce vyplněná zvukovou izolací 100 mm - bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem 120x40 mm 
 • celková šířka d = 145 mm *(195 mm)

Dělící příčka

 • sádrokarton 12,5 mm oboustranně (do koupelny a WC vlhkuvzdorný)
 • dřevěná KVH konstrukce 80x40 mm vyplněná zvukovou izolací 80 mm s výztuží bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem
 • celková šířka d = 105 mm

Štítová stěna a podkrovní nadezdívka

Skladba stěny (od exter.strany) :

Varianta s fasádou

Stejně jako u vnější stěny

Strop

Nosné dřevěné KVH stropní trámy (bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem) 
- 60x 240 mm s roztečí 300¸600 mm (dané statickým výpočtem) pobité stužující OSB deskou 15 mm, dále podhled tvoří sádrokartonová konstrukce z CD profilů pod sadrokarton tl. 120 mm a sadrokarton 12,5 mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný).

Střešní konstrukce

Je tvořena tesařskou vaznicovou KVH konstrukcí 60x240 mm - sedlová střecha. Střešní konstrukce je dimenzovaná pro II.sněhovou oblast (1,5 kN/m2). Prostor mezi nosnou konstrukcí krovů a kleštin (část obytného prostoru) je vyplněn měkkou minerální tepelnou izolací tl 240 mm (0,037) a ze spodní strany vzduchotěsně uzavřen Sunflex-roof in reflexním pásem se vzduchotěsně přelepenými spoji. Pod touto konstrukcí je jako instalační sádrokartonová konstrukce z CD profilů 120 mm pro sádkrokarton 12,5 mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný). Venkovní viditelné díly nosné masivní střešní konstrukce opatřené ekologickým ochranným nátěrem. 

Součinitel prostupu tepla  U = 0,14 W/m2K

Střešní krytina

Na střešní konstrukci se pokládá pojistná hydroizolace - difuzní folie, na ni latě a kontralatě (tvoří odvětranou mezeru). Jako střešní krytina jsou použity betonové tašky (BRAMAC - MAX  s 30-ti letou zárukou, barvy černé, červené, hnědé nebo červeno hnědé.

Okapy a dešťové svody

Jsou provedeny v TiZn  včetně veškerého příslušenství. Svody končí na úrovni horní hrany základové desky. Měď je za příplatek

Impregnace dřeva

Zakládací prahová lišta, střešní latě a kontralatě jsou imregnovány bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem.

Nátěry dřeva

V exteriéru ležící dřevěný obklad, vaznice, krokve jsou natřeny ochranným ekologickým prostředkem na dřevo, lazurovým lakem.

Okna a prosklené dveře (balkónové)

PVC-5komorová okna jednokřídlá bílá bez dělících příček. Celo-obvodové kování pro otevřená a sklápěcí okna. Zasklení je z izolačního trojskla (k = 0,7 W/m2K).

Součinitel prostupu tepla  U = 0,92 W/m2K

Vstupní dveře

Domovní dveře jsou kasetové smrkové EURO profil (variantně hliníkové), prosklené izolačním sklem viz výše, k nim 3 - bodové bezpečnostní celoobvodové kování, bezpečnostní vrchní kování klika-klika (cca. 25 000,-Kč bez DPH)

Skladba podlahy

Přízemní podlaží 

z hora dolů:

 • nášlapná vrstva - keramická dlažba nebo laminát (plov. podlaha) nebo vinylová podlaha
 • potěr cca 50 mm
 • PE-folie
 • podlahový polystyren 0,37 jako tepelná isolace 120 mm

Součinitel prostupu tepla  U = 0,28 W/m2K

Podkroví

z hora dolů :

 • nášlapná vrstva - keramická dlažba nebo laminát (plov. podlaha) nebo vinylová podlaha
 • potěr cca 50 mm
 • PE-folie
 • polystyrén podlahový jako zvuková izolace 20 mm
 • spec. minerální deska 25 mm jako zvuková a kročejová isolace

Topení 

standardní varianta

Topení objektu je provedeno elektrické podlahové s termostatem a prostorovým a podlahovým čidlem v každé místnosti. TUV boiler 120 l.

Za příplatek teplovodní podlahové s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu 40/30 C. Jako zdroj ohřevu topného média a pro ohřev TUV pak slouží tepelné čerpadlo vzduch/voda 8 kW. Ohřev TUV a topení objektu (př. jednotlivých místností el. magnetickými hlavicemi) je efektivně řízeno prostorovým nebo příplatkově pokojovými termostaty a servohlavicemi na rozvaděči tepelných okruhů.

Nucená ventilace a rekuperace zpětného odpadního tepla - příplatkově

Pro zajištění komfortu čistého a nezávadného vzduchu bez zápachu a zvýšených hodnot oxidů uhlíku a dusíku a relativní vlhkosti vzduchu slouží nucené centrální větrání s rekuperací odpadního tepla.

Garáž

Dle stavebního projektu. Provedení zateplené tepelnou isolací ve stěnách a stropech (se sádrokartonem vnitřní úprava povrchu) a s potěrem. Součástí dodávky jsou ventilační okno 2 ks, sekční garážová vrata „Hoerman“ s mech. ovládáním,. Fasáda, krytina, okapy a svody jako u domu. Pokoj nad garáží nevybudován.

Garážové stání

Dle stavebního projektu. Nosná dřevěná konstrukce hoblovaná opatřená lazurovacím nátěrem. Ukotvení pozinkovanými patkami. Podhled smrková palubka opatřená lazurovacím nátěrem. Krytina, okapy a svody jako u domu.

Montáž a transport – posuzuje se individuálně

Příjezd k místu stavby musí být bezpečný pro vozidla do 30 tun a průjezdní výšky 4,2m (technické parametry příslušné komunikace: šířka 4m, poloměr zatáčky 15m, podélný sklon 14%, příčný sklon 5 %).

Přípojka pro odběr užitkové vody a  el. proudu  (380V / 16 A, max. vzdálenost 25m).