Popis konstrukčního systému

Vnější stěna

Skladba stěny (od exter. strany) :

 • silikon-silikátová termofasáda s vyztužující sítí v barevném provedení 1,5 mm zrno
 • 100 mm minerální fasádní isolační deska
 • OSB 12 mm
 • nosná dřevěná KVH konstrukce bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem 120x40 mm
 • tepelná izolace 120 mm svisle kladená
 • parozábrana (PE - fólie 0.2 mm)
 • horizontální dřev. rošt 40x60mm
 • tepelná izolace 40 mm vodorovně kladená
 • cementoštěpková deska 25 mm - zvuk. Izolace
 • sádrokarton 12,5mm (do koupelny a WC vodovzdorný)
 • celková šířka d = 315 mm

Součinitel prostupu tepla  U = 0,14 W/m2K

Nosná příčka

 • fermacel 12,5 mm oboustranně (do koupelny a WC  vlhkuvzdorný)
 • cementoštěpková deska 25 mm oboustranně - zvuk.izol. *(příplatková položka)
 • nosná dřevěná KVH konstrukce - bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem 120x40 mm 
 • celková šířka d = 145 mm *(195 mm)

Dělící příčka

 • sádrokarton 12,5 mm oboustranně (do koupelny a WC vlhkuvzdorný)
 • dřevěná KVH konstrukce 80x40 mm s výztuží bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem
 • celková šířka d = 105 mm

Štítová stěna a podkrovní nadezdívka

Skladba stěny (od exter.strany) :

Varianta s fasádou

Stejně jako u vnější stěny

Strop

Nosné dřevěné KVH stropní trámy (bez impregnace bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem) 
- 60x 240 mm s roztečí 300¸600 mm (dané statickým výpočtem) pobité stužující OSB deskou 15 mm, dále podhled tvoří systémový zavěšený sdk rošt tl. cca100 mm pro sádrokarton tl.12,5 mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný).

Střešní konstrukce

Je tvořena tesařskou vaznicovou KVH konstrukcí 60x240 mm - sedlová střecha.

Střešní  konstrukce je dimenzovaná pro II.sněhovou oblast (1,5 kN/m2 ).

Prostor mezi nosnou KVH konstrukcí krovů a kleštin (část obytného prostoru) je vyplněn tepelnou izolací tl. 240 mm. reflexní tepelně isolační parozábrana SUNFLEX (nahrazuje cca. 60 mm tepelné isolace) . Dále podhled tvoří systémový zavěšený sdk rošt tl. cca100 mm pro sádrokarton tl.12,5 mm (do koupelny a WC vlhkuvzdorný). Venkovní viditelné díly nosné masivní střešní konstrukce vyhoblováné,  a opatřené ochranným ekologickým nátěrem.

Součinitel prostupu tepla  U = 0,13 W/m2K

Střešní krytina

Na střešní konstrukci se pokládá pojistná hydroizolace - difuzní folie, na ni latě a kontralatě (tvoří odvětranou mezeru). Jako střešní krytina jsou použity betonové tašky (BRAMAC - MAX  s 30-ti letou zárukou, barvy černé, červené, hnědé nebo červeno hnědé.

Okapy a dešťové svody

Jsou provedeny v TiZn  včetně veškerého příslušenství. Svody končí na úrovni horní hrany základové desky. Měď je za příplatek

Impregnace dřeva

Zakládací prahová lišta, střešní latě a kontralatě jsou imregnovány bezrozpouštědlovým solným roztokem s fungicidním a insekticidním účinkem.

Nátěry dřeva

V exteriéru ležící dřevěný obklad, vaznice, krokve jsou natřeny ochranným ekologickým prostředkem na dřevo, lazurovým lakem.

Okna a prosklené dveře (balkónové)

PVC-pětikomorová okna jednokřídlá bílá bez dělících příček. Celo-obvodové kování pro otevřená a sklápěcí okna. Zasklení je z izolačního trojskla (k = 0,7 W/m2K).

Součinitel prostupu tepla  U = 0,9 W/m2K

Vstupní dveře

Domovní dveře jsou kasetové smrkové EURO profil (variantně hliníkové), prosklené izolačním sklem viz výše, k nim 3 - bodové bezpečnostní celoobvodové kování, bezpečnostní vrchní kování klika-klika (cca. 25 000,-Kč bez DPH)

Skladba podlahy

Přízemní podlaží 

z hora dolů:

 • nášlapná vrstva - keramická dlažba nebo laminát (plov. podlaha) nebo vinylová podlaha
 • potěr cca 60 mm
 • PE-folie
 • DEKPIR 022 podlahová deska jako tepelná izolace 50 mm
 • EPS GREY desky 031 jako tepelná izolace 50 mm

Součinitel prostupu tepla  U = 0,25 W/m2K

Podkroví

z hora dolů :

 • nášlapná vrstva - keramická dlažba nebo laminát (plov. podlaha) nebo vinylová podlaha
 • potěr cca 60 mm
 • PE-folie
 • polystyrén podlahový jako zvuková izolace 20 mm
 • spec. minerální deska 25 mm jako zvuková a kročejová isolace

Topení 

standardní varianta

Topení objektu je provedeno teplovodní podlahové s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu 40/30 C. Rozvodné potrubí, rozvaděče a příslušenství  v mědi.

Systém je nadimenzován podle výpočtu tepelných ztrát místností. Jako zdroj tepla pro topení a ohřev TUV akumulační nádrž 500l (ev.600l)s el. kotlem 7,5 kW a vysoce účinným výměníkem pro průtokový ohřev TUV. Modulově s možností napojení tepelného čerpadla s přimou kondenzací a solárního systému (kotle na biomasu nebo topný výměník krbu nebo krbových kamen). To vše řízené základním modulem SmartEKOdomy. Inteligentní elektroinstalace s možností dalšího modulového rozšíření.

high-tech varianta
 

K SETu akumulační nádoby s kondenzačním výměníkem je možno jako nejefektivnější ekonomický a ekologický zdroj tepelné energie napojit tepeln čerpadlo (vzduch-voda) s přímou kondenzací 8,5 kW.

Nucená ventilace a rekuperace zpětného odpadního tepla

Pro zajištění komfortu čistého a nezávadného vzduch bez zápachu a zvýšených hodnot oxidů uhlíku a dusíku a relativní vlhkosti vzduchu slouží nucené centrální větrání s rekuperací odpadního tepla. To vše řízené rozšiřujícím modulem inteligentního systému řízení technilogií SmartEKOdomy.

Garáž

Dle stavebního projektu. Provedení zateplené tepelnou isolací ve stěnách a stropech (se sádrokartonem vnitřní úprava povrchu) a s potěrem. Součástí dodávky jsou ventilační okno 2 ks, sekční garážová vrata „Hoerman“ s mech.ovládáním,. Fasáda, krytina, okapy a svody jako u domu. Pokoj nad garáží nevybudován.

Garážové stání

Dle stavebního projektu. Nosná dřevěná konstrukce hoblovaná opatřená lazurovacím nátěrem. Ukotvení pozinkovanými patkami. Podhled smrková palubka opatřená lazurovacím nátěrem. Krytina, okapy a svody jako u domu.

Montáž a transport – posuzuje se individuálně

Příjezd k místu stavby musí být bezpečný pro vozidla do 30 tun a průjezdní výšky 4,2m (technické parametry příslušné komunikace: šířka 4m, poloměr zatáčky 15m, podélný sklon 14%, příčný sklon 5 %).

Přípojka pro odběr užitkové vody a  el. proudu  (380V / 16 A, max. vzdálenost 25m).